W NIEDZIELĘ
Godz.: 8.30, 10.00, 11:30 i 16:00

UROCZYSTOŚCI:

Godz.: 8:30, 10:00, 11:30

W DNI POWSZEDNIE:

Godz.: 17:00

SPOWIEDŹ:
15 minut przed i podczas Mszy świętej
 

Poniedziałek - Wtorek

Kancelaria NIECZYNNA

Środa - Piątek

od 15:00 do 16:30

i po Mszy św. o godz. 17:00 do 18:30

Sobota

10:00 - 12:00

Adres:
ul. Żarska 22
68-100 Żagań 1, skr. pocz. 21
tel. 506184745

e-mail: radmichnowski@gmail.com

Numer konta:
53 1240 6856 1111 0010 7498 1145

Historia

Tak to się właśnie wszystko zaczęło…

Historia Parafii

(na podstawie kronik parafialnych)

     Parafia Wojskowa pw. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego została powołana do istnienia dekretem Bpa Polowego Wojska Polskiego gen. dyw. Sławoja Leszka GŁÓDZIA dnia 20 września 1993 roku.

Parafia istniała przy 11. Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III

Sobieskiego.

Pierwszym proboszczem był ks. kpt.

Andrzej Dydo, kapelan diecezji

tarnowskiej, który materialnie i

personalnie rozwinął duszpasterstwo

parafii od podstaw. Parafia nie

posiadała własnego kościoła, a życie

liturgiczne skupiało się przy kościele

pw. św. Piotra i Pawła, który był

kościołem filialnym parafii

Wniebowzięcia NMP

 

W koszarach „LAS” gdzie

stacjonowała 34. Brygada Kawalerii

 

Pancernej istniała izba modlitw, poświęcona przez Biskupa

Polowego, w której skupiało się życie religijne żołnierzy odbywających

zasadniczą służbę wojskową.

 

Od 15 września 1994 roku proboszczem parafii został ks. Stanisław

Błądek – kapelan diecezji przemyskiej.

 

Kancelaria parafialna znajdowała się przy ul. Szprotawskiej 22 m 1.

 

Od 01 lipca 1995 roku proboszczem parafii wojskowej w Żaganiu został

ks. mjr Adam Sosonko. Nominacje otrzymał z rąk J.E. Ks. Bpa gen.

dyw. Sławoja Leszka GŁÓDZIA.

 

Ponieważ parafia wojskowa, nie posiadała własnego kościoła, dlatego

zostały przeprowadzone rozmowy z Biskupem Diecezji Zielonogórsko-

Gorzowskiej na temat użytkowania kościoła pw. św. Piotra i Pawła.

Budynek ten usytuowany jest w centrum miasta, do którego był łatwy

dostęp dla rodzin wojskowych zamieszkałych na dwóch osiedlach

oddalonych o około 1,5 km od wyżej wymienionego kościoła.

 

Ustalono, że Kuria Diecezji Polowej i Kuria Diecezji Zielonogórsko-

Gorzowskiej sporządzą umowę o warunkach korzystania z tej świątyni

przez parafię wojskową jako, że brak był możliwości budowy

oddzielnego, nowego kościoła garnizonowego w Żaganiu.

 

W ramach przygotowań do świąt Bożego Narodzenia wojsko uzupełniło

brakujące fragmenty tynków na bocznych ścianach świątyni, zakupiło

pięć żyrandoli, dwanaście kinkietów, odnowiona została zakrystia,

przedsionek, zakupiono część szat liturgicznych.

 

Parafia z ofiar, opłacała całość utrzymania tego kościoła z wyjątkiem

ubezpieczenia budynku przez parafię cywilną.

 

Kapelan sprawował Mszę św. w niedzielę o godz. 11:30 i 17:00, a z

parafii cywilnej o godz. 10:00

 

W miesiącu grudniu wychodząc naprzeciw potrzebom żołnierzy z 34.

BKPanc. (Żagań – Las) rozpoczęto sprawowanie Mszy św. w Izbie

Modlitwy na terenie koszar, w soboty o godz. 19:30.

 

Również systematycznie w kościele pw. św. Piotra i Pawła odprawiana

była, w środy, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Msza

św., jak i w soboty o godz. 17:00 – Msza św.

 

Przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęło się od spotkania

czasie wieczerzy wigilijnej z kadrą, żołnierzami, pracownikami

cywilnymi wojska, emerytami, kombatantami itp. W poszczególnych

jednostkach garnizonu, po czym o godz. 24:00 spotkaliśmy się jako

wspólnota Parafii Wojskowej na Pasterce.

 

Po świętach rozpoczęła się wizytacja duszpasterska u żołnierzy i rodzin

wojskowych, w czasie której ujawniło się wiele problemów, z którymi

borykali się służący w tym oddalonym „zielonym – leśnym” garnizonie.

 

Parafia Wojskowa stanęła przed kolejnym ważnym wydarzeniem,

którym było przeżycie misji świętych i nawiedzenia Matki Bożej

Hetmanki Żołnierza Polskiego w kopii obrazu Matki Bożej

Częstochowskiej.

 

Termin nawiedzenia i misji ustalono na czas od 15 do 19 marca 1997

roku.

 

Nastąpiło bezpośrednie przygotowanie misji. By umożliwić informację i

podać plan misji dla każdej rodziny wojskowej dostarczono zaproszenia.

Misje z wielkim zaangażowaniem prowadzili: ks. dziekan MSWiA mjr

Tadeusz Płoski i ks. mjr Roman Dziadosz.

 

Uroczyste rozpoczęcie misji i powitanie obrazu nastąpiło 15 marca 1997

roku z udziałem Kompanii Honorowej, Pocztów Sztandarowych, kadry,

żołnierzy, rodzin wojskowych, Żandarmerii Wojskowej, Policji,

przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy. Mszy św. koncelebrowanej

przez 22 kapłanów przewodniczył ks. dziekan Śląskiego Okręgu

Wojskowego  - ks. mjr January Wątroba.

 

Grudzień 1997 roku zaskoczył środowisko wojskowe Żagania.

Otrzymaliśmy bowiem pismo Kurii Polowej informujące o przekazaniu

przez Kurię Zielonogórsko-Gorzowską kościoła pw. Świętego Krzyża

w Żaganiu.

 

Był to mały kościół przyszpitalny, położony na obrzeżach miasta, zbyt

oddalony od koszar i osiedli wojskowych.

 

Na osobiste zaproszenie Dowódcy 11. DKPanc. gen. Aleksandra

Bortnowskiego  przybył Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

celem ponownego rozpatrzenia decyzji o przekazaniu któregoś z

siedmiu kościołów żagańskich.

 

Biskup Dyczkowski doszedł do wniosku, że faktycznie na tak liczne

środowisko wojskowe w Żaganiu przydzielony kościół nie może

zaspokoić potrzeb duszpasterskich wojska. Biskup Adam Dyczkowski

zawiesił wydaną decyzję i zezwolił na dalsze odprawianie jednej Mszy

św. w niedzielę i święta w kościele pw. św. Piotra i Pawła, z którego od

pięciu lat korzystała i trochę zainwestowała Parafia Wojskowa.

Natomiast warunki „przekazania” i korzystania z tego kościoła przez

wojsko zostaną ponownie ustalone przez Biskupa Polowego i Biskupa

Ordynariusz diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, o czym został

poinformowany Biskup Polowy Wojska Polskiego.

 

10 maja 1998 roku Parafia Wojskowa przeżywała uroczystość I

Komunii Świętej. Dzieci z rodzin wojskowych w liczbie 43 osób.

 

Dnia 14 lutego 1999 roku nastąpiła zmiana personalna w naszej parafii.

Dotychczasowy kapelan 11. DKPanc. Został przeniesiony do

Międzyrzecza, a ks. por. Stanisław Szymański z Międzyrzecza został

ustanowiony proboszczem Parafii Wojskowej w Żaganiu.

 

W maju 1999 roku, ponieważ kościół pw. św. Piotra i Pawła wymagała

remontu tak wnętrz jak i zewnętrznej elewacji, rozpoczęły się prace

remontowe, aby wyeliminować deszczowe zacieki i wzmocnić

konstrukcyjne przypory. Prace prowadzone były dzięki bezinteresownej

pomocy Pana prezesa MODERNBUD 4 Stanisława Dziedzica i Pana

mjr Marka Gmurskiego – przewodniczącego Rady Parafialnej.

 

Po ukończeniu naprawy wszystkich zniszczonych tynków w kościele

pojawiły się specjalistyczne rusztowania. Szczególnie trudnym etapem

prac malarskich była naprawa sklepienia prezbiterium – najbardziej

popękanego. Początkowo trudność stanowiło właściwe posługiwanie się

przesuwanym pomostem pod sklepieniem, ale i tą sytuację opanowano.

Każdy dzień przynosił widoczne efekty pracy, co szczególnie

mobilizowało do dalszych wysiłków.

 

14 lipca 2000 roku o godz. 17:00 odprawiono Mszę św. dziękczynną za

ukończenie remontu.

      Dzień 13 stycznia 2001 roku dla Parafii Wojskowej pw. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego w Żaganiu przejdzie na zawsze do historii. W tym dniu Biskup Polowy Wojska Polskiego dokonał poświęcenia krzyża i placu pod budowę garnizonowej Świątyni. Mimo mroźnej styczniowej temperatury spotkanie miało charakter gorącej modlitwy. To uroczyste wydarzenie uświadomiło licznie zebranym uczestnikom i społeczeństwu Żagania, że budowa Kościoła garnizonowego jest potrzebna i będzie służyć naszemu wojskowemu społeczeństwu. Szczególne znaczenie miało przemówienie Dowódcy 11. DKPanc. Pana płk. Stanisława Nowakowicza. Nowy kościół miał powstać przy ul Żarskiej na osiedlu XXX-lecia, gdzie mieszkała spora grupa wojskowych, a w pobliżu znajdują się osiedle wojskowe i koszary 34. BKPanc.  

Jesienią 2001 roku rozpoczęto prace przy fundamentach Świątyni i plebanii. Łagodna zima pozwoliła na szybkie wznoszenie obiektu. W Niedzielę Palmową 24 marca 2002 roku Bp Polowy WP Sławoj Leszek Głódź wmurował kamień węgielny   i poświęcił mury Świątyni. Bardzo wielkie zaangażowanie Ludzi Dobrej Woli pozwoliło na sprawne wznoszenie Naszego Kościoła, szczególne znaczenie miała pomoc Polonii z Kanady. Dnia 20 czerwca 2004 roku Bp Sławoj Leszek Głódź dokonał konsekracji Kościoła Garnizonowego w Żaganiu. Na placu przed Kościołem znajduje się kaplica Matki Bożej, a także popiersie Wielkiego Papieża Jana Pawła II – wotum za piękny pontyfikat papieża Polaka.

Krzyż górujący nad Kościołem z 1845 roku pochodzi z wieży ewangelickiego Kościoła Łaski. Odrestaurowany został przez 11 Batalion Remontowy i podarowany przez Władze miasta dla naszej Parafii.


Zdjęcia

Obchody Dnia Flagi Państwowej i 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

Uroczystość I Komunii Świętej 2021

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
129 0.080093145370483