MSZE ŚWIĘTE

SOBOTA ( Msza Święta Niedzielna ) 17:00

NIEDZIELA 8:30, 10:00, 11:30

UROCZYSTOŚCI PRZYPADAJĄCE W DZIEŃ POWSZEDNI  10:00

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK  17:00

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA 15 MINUT PRZED MSZĄ ŚWIĘTĄ

 

 

 

 

Kancelaria parafialna czynna :

Wtorek i Czwartek

16:00 - 16:30

Kancelaria nieczynna w dni wolne od pracy

Kontakt w sprawach pilnych 608426323

Adres:
ul. Żarska 22
68-100 Żagań
tel. +48 608426323

e-mail: parafiawojskowazagan@wp.pl

Numer konta:
53 1240 6856 1111 0010 7498 1145

DUSZPASTERSTWO WOJSKOWE

INFORMACJE RODO

Na mocy Statutu Ordynariatu Polowego w Polsce (zatwierdzonego przez Kongregację do spraw Biskupów dnia 8 maja 2021 roku) należą do niego, a więc mogą współtworzyć personalną parafię wojskową, katolicy Kościoła łacińskiego i katolickich Kościołów wschodnich:
1. żołnierze zawodowi, emeryci wojskowi i renciści, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz inne osoby zamieszkujące razem z nimi;
2. żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby;
3. żołnierze służby terytorialnej w czasie trwania służby;
4. pracownicy Resortu Obrony Narodowej, funkcjonariusze oraz inni pracownicy zatrudnieni na instytucjach wojskowych, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz inne osoby zamieszkujące razem z nimi;
5. uczniowie i studenci szkół oraz uczelni wojskowych;
6. zatrudnieni lub przebywający w szpitalach wojskowych, w domach opieki i w podobnych instytucjach wojskowych;
7. członkowie instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz wierni świeccy zatrudnieni na stałe przez Ordynariusza Polowego lub za jego zgodą;
8. kombatanci i weterani uznani za takich przez prawo państwowe;
9. funkcjonariusze i pracownicy Straży Granicznej ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz inne osoby zamieszkujące razem z nimi;
10. funkcjonariusze i pracownicy Służby Ochrony Państwa ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz inne osoby zamieszkujące razem z nimi.
 
INFORMACJE RODO

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Kościół katolicki w Polsce ogłosił 30 kwietnia specjalny Dekret ogólny o ochronie danych osobowych. Dzięki temu dokumentowi nastąpiło ujednolicenie zasad stosowania przepisów, które istnieją w Kościele przynajmniej od kilkudziesięciu lat, a dotyczą ochrony danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Parafia pw.Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego w Żaganiu.         

Na administratorze spoczywa obowiązek czuwania nad prawidłowym zachowaniem odpowiednich przepisów prawa kanonicznego oraz koordynacji działalności ewentualnych współpracowników. Administrator ma w szczególności dbać o zachowanie standardów przetwarzania danych, a w szczególności dbać o ich staranne gromadzenie, zabezpieczenie i przetwarzanie.

Administrator powinien również, niezwłocznie uaktualniać dane na zgodny z prawem wniosek osoby zainteresowanej.     

W odniesieniu do danych zawartych w parafialnych księgach metrykalnych może jednak dokonywać zmian wyłącznie za zgodą biskupa miejsca. Administrator musi dbać o takie przechowywanie i przetwarzane danych, aby zapewnić im odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Odbiór dokumentów

 W związku z wprowadzeniem nowego prawa prosimy, aby wszelkie dokumenty (akty chrztów, bierzmowania, małżeństwa, zaświadczenia dla chrzestnych itp) odbierać osobiście, ewentualnie poprzez osobę upoważnioną pisemnie (z wyjątkiem zaświadczeń dla chrzestnych - tutaj prosimy o osobistą obecność). Istnieje możliwość wysłania takich dokumentów, ale jedynie do parafii zamieszkania osoby zainteresowanej, gdzie mogą być odebrane.
Strona internetowa
 Administrator danych osobowych informuje, że wszystkie dane osobowe na niniejszej stronie internetowej parafii umieszczone zostały za zgodą osób, których dane dotyczą lub umieszczone są na podstawie prawa.
Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.
Informujemy, że każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, ich przenoszenia. W tym celu prosimy o kontakt z Proboszczem parafii (dane kontaktowe w zakładce „Kontakt” na niniejszej stronie). Jednocześniej informujemy, że każdemu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego, którym jest na poziomie diecezji Diecezjalny Inspektor Ochrony Danych oraz powołany przez Konferencję Episkopatu Polski Kościelny Inspektor Ochrony Danych (nadzór krajowy).
W przypadku, gdy nie akceptują Państwo powyższych zasad prosimy o poinformowanie o tym Proboszcza parafii (dane kontaktowe w zakładce „Kontakt” na niniejszej stronie).          
 
 

Zdjęcia

21 rocznica święceń kapłańskich Proboszcza ks.ppłk Karola Skopińskiego

Święto Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
76 0.077027797698975